Zamówienia publiczne

Sieć Badawcza Łukasiewicz- Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 Ustawy Prawo zamówień publicznych, postępowanie nr 1/2020 pn. „Wykonanie robót hydroizolacyjnych i remontowych w budynku garażu podziemnego Instytutu przy ul. Żelaznej 87 w Warszawie”.

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu nr 523325

Ogłoszenie nr 540048025 wraz ze zmianą

SIWZ

Przedmiar robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych- cz. I

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych- cz. II

UWAGA!

Zawiadomienie - korekta terminu składania ofert

Protokół z otwarcia ofert - Postępowanie nr 1_2020

Informacje o wyniku postępowania Przetargowego nr 1_2020