Zamówienia publiczne

Sieć Badawcza Łukasiewicz- Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 Ustawy Prawo zamówień publicznych, postępowanie nr 1/2020 pn. „Wykonanie robót hydroizolacyjnych i remontowych w budynku garażu podziemnego Instytutu przy ul. Żelaznej 87 w Warszawie”.