Zapytanie ofertowe

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” zaprasza do składania ofert na organizację konferencji/seminarium nt. innowacyjności przedsiębiorstw

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja i przeprowadzenie Konferencji/seminarium  dla przedstawicieli min. świata biznesu (przedsiębiorstw) i przedstawicieli ekspertów w zakresie innowacji przedsiębiorstw.

Konferencja adresowana jest do przedsiębiorców, przedstawicieli Instytutu Sieci Badawczej Łukasiewicz, ośrodków zajmujących się innowacyjnością, organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia według poniższego opisu, a w szczególności do:

1) merytorycznego opracowania, przeprowadzenia i obsługi konferencji;

2) ustalenia szczegółowego programu konferencji w uzgodnieniu z Zamawiającym;

3) zapewnienia w programie konferencji:

a) wystąpienia gościa