Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle Orgmasz jest w trakcie reorganizacji i wkrótce zostanie zastąpiony nowym instytutem, który będzie zajmował się oceną technologii, działając w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz. Obecnie naszą misję w tym obszarze realizujemy w ramach Centrum Oceny Technologii, które jest wewnętrzną jednostką instytutu. Naszym celem jest dostarczanie eksperckiej wiedzy na temat skutków wprowadzania nowych technologii, aby wspomagać procesy decyzyjne administracji publicznej, biznesu i obywateli. Chcielibyśmy, aby społeczeństwo i gospodarka korzystały w jak największym stopniu z rozwoju technologicznego, jednocześnie ograniczając do minimum wiążące się z tym ryzyka. Kierujemy się ideą społecznie odpowiedzialnego rozwoju technologicznego.

Zapraszamy do budowania wspólnie z nami, od podstaw nowej, unikatowej instytucji analityczno-badawczej, łączącej pracę przy realizacji wyzwań badawczych ze swobodną kulturą pracy i realizacją misji publicznej charakterystyczną dla najlepszych państwowych instytucji. Pracując z nami masz szansę poznać ekspertów z obszaru najnowszych technologii i zrealizować własne projekty badawcze. Gwarantujemy przyjazną atmosferę pracy, inspirujących współpracowników oraz miejsce pracy w naszym biurowcu w centrum Warszawy.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą komercyjną, ofertami pracy i nowym profilem działalności.

Obszary działalności

Centrum Oceny Technologii

Ocena technologii

Prowadzimy badania, których celem jest rozpoznawanie szans i pożądanych ścieżek rozwoju technologii, wdrażania innowacji i rozwiązywania problemów społecznych. Odnajdujemy luki rynkowe, których zagospodarowanie może przyspieszyć rozwój gospodarczy Polski. Wskazujemy również ryzyka związane ze skutkami wdrażania nowych rozwiązań technologicznych.

Społecznie odpowiedzialny rozwój technologiczny

Rozwój technologiczny wiąże się zarówno z korzyściami, jak i z ryzykami dla społeczeństwa. Tworzymy rekomendacje dotyczące minimalizowania niepożądanych społecznych i gospodarczych skutków zmian technologicznych. Organizujemy i prowadzimy konsultacje i kampanie społeczne, włączające interesariuszy i społeczeństwo w dyskusję o zaletach i wadach wprowadzania określonej technologii.

Foresight technologiczny

Prognozowanie i tworzenie scenariuszy rozwoju technologii ułatwia planowanie oraz podejmowanie decyzji dotyczących niemal wszystkich obszarów życia społecznego, gospodarki i działalności państwa. Skuteczny foresight pozwala wybrać najlepsze ścieżki rozwoju i przygotować się na zmiany, które nastąpią w przyszłości.