Dyrekcja instytutu

IMG_1665
dr hab. Piotr Stankiewicz Dyrektor instytutu

Socjolog, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu specjalizujący się w relacjach między rozwojem nowych technologii a życiem społecznym. Zajmuje się oceną technologii, zarządzaniem innowacjami technologicznymi, społeczną percepcją ryzyka i partycypacją publiczną w rozwoju technologii. Prowadzi badania na styku nauki, sektora publicznego i biznesu. Studiował i prowadził badania na uniwersytetach w Kolonii, Konstancji i Hamburgu. Absolwent Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (MISH) na UMK (socjologia i filozofia). W 2020 r. ukończył program Leadership Academy for Poland prowadzony we współpracy z Harvard University.

Współpracując z takimi instytucjami jak Biuro Analiz Sejmowych, resorty środowiska i gospodarki, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna czy Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza przez ostatnie 15 lat badał kontrowersje wokół genetycznie modyfikowanych organizmów, wdrażanie Programu Polskiej Energetyki Jądrowej, poszukiwanie gazu łupkowego oraz konflikty społeczne wokół farm wiatrowych i masztów telefonii komórkowej.

W latach 2017-2020 był dyrektorem Instytutu Badań Edukacyjnych – instytutu badawczego w Warszawie. Uczestniczył i kierował kilkunastoma polskimi i międzynarodowymi projektami badawczymi, finansowanymi ze środków NCN, 7 Programu Ramowego UE, Horyzont 2020, Erasmus+. Członek panelu ekspertów Narodowego Centrum Nauki.

Wydał książkę „Gra w Atom. Społeczne zarządzanie technologią w rozwoju energetyki jądrowej w Polsce”, będącą analizą procesu wdrażania Programu Polskiej Energetyki Jądrowej. Wspólnie z Mirosławem Gwiazdowiczem z Biura Analiz Sejmowych redagował numer biuletynu Studia BAS poświęcony ocenie technologii.

Grzegorz4
dr Grzegorz Malinowski Zastępca dyrektora ds. badawczych
Adiunkt na Akademii Leona Koźmińskiego, specjalizuje się w badaniach z zakresu makroekonomii. Zdobył doświadczenie biznesowe pracując na wielu stanowiskach w bankowości, prowadząc działalność doradczą, rozwijając sprzedaż w różnych branżach oraz zarządzając ryzykiem walutowym przedsiębiorstw. Jestem członkiem centrum TIGER, zajmującego się problematyką rozwoju gospodarczego w kontekście globalizacji.
Edyta Parafian 2
Edyta Masłowska-Parafian Zastępca dyrektora ds. finansowych
Była zastępcą dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych ds. finansowych i zarządzania. Pracowała m.in. w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, gdzie przez ponad 6 lat zajmowała się tworzeniem systemu zarządzania i finansowania inicjatyw realizowanych w ramach funduszy europejskich. Zajmowała się zarządzaniem i monitorowaniem największych projektów finansowanych ze środków UE w zakresie ochrony środowiska i edukacji.
Instytut Socjologii - fotAndrzej Romański (1)
dr hab. Michał Wróblewski Główny specjalista ds. badawczych
_MG_2951
dr Agata Kozłowska Starszy specjalista ds. badawczych
PIOTR PRZYMUSIALA 01_pp
Piotr Przymusiała Doradca ds. działalności B+R
IMG_3569+1+ (1)
Krzysztof Sokołowski Młodszy specjalista – koordynator ds. badań
MB2
Marcin Bartnicki Lider obszaru - kierownik Działu Komunikacji i Marketingu
Starszy specjalista ds. badawczych
_MG_2923 (2)
Anna Bawor-Skowron Lider obszaru - kierownik Biura HR
_MG_3055
Jolanta Rzęsista Lider obszaru -
kierownik Działu Administracyjno-Organizacyjnego
_MG_3025
Aleksandra Białorudzka Starszy specjalista ds. administracyjnych
_MG_3072
Magdalena Kocikowska Specjalista ds. administracyjnych