Zarządzanie jakością


Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” jest jednostką badawczo - rozwojową specjalizującą się w dziedzinie organizacji i zarządzania, istniejącą od 1953 roku. Jesteśmy wpisani do Centralnego Rejestru Konsultantów w Brukseli DG1A-CCR registration number: POL-19105.

Jednym z obszarów działania Instytutu, jest doradztwo, promocja oraz kształcenie kadr w zakresie systemów zarządzania w organizacjach (tj. przedsiębiorstwach mikro, małych, średnich i dużych, urzędach, ministerstwach, szpitalach, laboratoriach, itp.) zgodnie z normami międzynarodowymi i europejskimi, realizowane przez Centrum Kształcenia i Promocji Jakości.

Od 1992 r. IOZP „ORGMASZ” jest głównym wykonawcą Programu Promocji Jakości Ministerstwa Gospodarki (obecnie Ministerstwa Gospodarki i Pracy) (PPJ MG).

W ramach Programu Promocji Jakości Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Specjaliści i Konsultanci Instytutu „ORGMASZ” przeprowadzili konsultacje w ponad 300 firmach i laboratoriach z zakresu systemów zarządzania wg ISO 9000, EN 45000, ISO/IEC 17025, ISO 14000.

Konsultanci Instytutu nieustannie biorą udział w pomocy udzielanej polskim przedsiębiorstwom wprowadzającym systemy zarządzania zgodne m.in. z normami ISO 9001:2000, ISO 14001, PN-N 18001, (systemy zintegrowane), EN 45001, ISO/IEC 17025, ISO 13485, jak również QS 9000, VDA 6, ISO/TS 16949, GMP, GHP, HACCP, IFS, BRC, AQAP, WSK poprzez realizacje kompleksowych szkoleń oraz wdrożeń.

Instytut „ORGMASZ” jako jedna z nielicznych firm doradczo- szkoleniowych uzyskał pełną akredytację Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jako kwalifikowany wykonawca w ramach programu Phare 2000 - “Wstęp do jakości” w krajowym programie rozwoju MSP oraz w programach "Przygotowanie do działania na rynku europejskim" i "Program Rozwoju Przedsiębiorstw".