Współpraca Instytutu

W ramach swojej działalności statutowej Instytut ORGMASZ współpracuje z:

Akademią Podlaska w Siedlcach, Wydział Zarządzania (obecnie Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy);
Centralnym Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Opakowań COBRO;
Centrum Monitorowania Jakości w Ochrony Zdrowia w Krakowie;
Centrum Techniki i Wynalazczości – Zakład Usług Technicznych, Ostrów Wielkopolski;
Głównym Instytutem Górnictwa;
Komitetem Nauk, Organizacji i Zarządzania PAN;
Międzynarodowym Centrum Szkolenia i Doradztwa;
Ministerstwen Gospodarki;
Oddziałem Terenowym Porozumienia “Wolna Przedsiębiorczość” – Centrum Wspierania Biznesu w Płocku;
Olsztyńską Wyższą Szkołą Zarządzania;
Politechniką Rzeszowską, Wydział Zarządzania i Marketingu;
Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości;
Polskim Komitetem Olimpijskim;
Polskim Komitetem Normalizacyjnym;
Polskim Centrum Badań i Certyfikacji S.A.;
Polskim Towarzystwem Informatycznym;
Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, Zarząd Główny Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego;
Uniwersytetem Jagiellońskim, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej;
Uniwersytetem Szczecińskim;
Warszawską Szkołą Zarządzania – Szkoła Wyższa;
Warszawską Wyższą Szkołą Ekonomiczna;
Wyższą Szkołą Celną w Warszawie;
Wyższą Szkołą Humanistyczno - Ekonomiczną w Łodzi;
Wyższą Szkołą Informatyczno – Ekonomiczną w Warszawie
Wyższą Szkołą Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie;
Wyższą Szkołą Morską w Gdyni, Wydział Administracyjny;
Wyższą Szkołą Społeczno – Ekonomiczną w Warszawie;
Wyższą Szkołą Zarządzania;
Wyższą Szkołą Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu;

oraz

ASP Holding AG Wiedeń, Austria;
Centrum Kształcenia Muggelsee Gmbh, Berlin, Niemcy;
Educatis University, Altdorf, Szwajcaria;
Instytutem Technologii i Studiów Wyższych w Monterrey, Meksyk;
Niemiecką Kontrolą Akredytacji Sp. z o.o., Berlin, Niemcy;
Universidad Abierta Interamericana w Buenos Aires City, Argentyna;
Universidad Politecnica de San Luis Potosi, Meksyk;
Wschodnioukraińskim Narodowym Uniwersytetem w Ługańsku, Ukraina.