Wirtualna Biblioteka Nauki


Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do korzystania z zasobów następujących baz danych udostępnianych w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki:


1. Elsevier
Elektroniczne wersje czasopism Elsevier są udostępnianie w formie bazy danych Science Direct on Site (SDOS) działającej w formie bazy Science Direct on Line (SDOL) na serwerze wydawcy. Dostęp do bazy obejmuje listę Direct Freedom Collection, w tym około 1650 tytułów z rocznikami od 1995 do bieżącego oraz archiwa ponad 370 tytułów niekontynuowanych.
Przejdź do bazy

 

2. Springer
Czasopisma elektroniczne Springer udostępniane są równolegle na serwerze ScienceServer w ICM oraz na serwerze SpringerLink należącym do wydawcy. Dostęp na serwerze SpringerLink obejmuje komplet roczników archiwalnych, a na serwerze w ICM zgromadzone są na razie roczniki od 1996 roku.
Przejdź do bazy

 

3. Web of Knowledge
Platforma Web of Knowledge obejmuje różne bazy danych produkowane przez firmę Thomson Reuters, w tym bazy abstraktowo-bibliometryczne, tzw. indeksy cytowań, do których należą Science Citation Index Expanded (SCIE), Social Sciences Citation Index (SSCI), Art & Humanities Citation Index (AHCI) i Conference Proceedings Citation Index (CPCI) oraz pochodne bazy bibliometryczne, takie jak Journal Citation Reports (JCR) oraz Essential Science Indicators (ESI). Indeksy cytowań zawierają abstrakty, podstawowe informacje bibliograficzne oraz informacje o cytowaniach z czasopism znajdujących się na liście Master Journal List (tzw. lista filadelfijska), która obejmuje ponad 16.000 czasopism indeksowanych na bieżąco, w tym dla SCIE - ponad 13.000 czasopism od 1900 roku z nauk ścisłych, dla SSCI - ponad 3.6000 czasopism od 1900 roku z nauk społecznych oraz dla AHCI - ponad 1.800 czasopism od 1975 roku z nauk humanistycznych dla CPCI - samym tylko 2008 roku zostały zindeksowane materiały z ponad 14.000 konferencji. Indeksy cytowań SCIE, SSCI i AHCI są określane wspólnie jako pakiet Web of Science (WoS).
Przejdź do bazy

 

4. EBSCO
Pakiet podstawowy EBSCO Publishing obejmuje 12 baz zawierających czasopisma naukowe i inne publikacje w języku angielskim: Academic Search Complete, Business Source Complete, Health Source: Nurcing/Academic Edition, Health Source - Consumer Edition, MasterFILE Premier, Newspaper Source, Regional Business News, GreenFILE, AGRICOLA, ERIC, MEDLINE oraz Library, Information Sience & Technology Abstracts (LISTA). Bazy dostępne są na platformie EBSCOhost i dostępne wyłącznie w formie elektronicznej.
Przejdź do bazyWięcej w tej kategorii: « Linki Historia »