Konferencje i seminaria

Konferencja naukowa pt. „E-learning – identyfikacja stanu rozwoju i jego przyszłe koncepcje w kształceniu studentów”.
W dniu17 marca 2008 r. Instytut „ORGMASZ” zorganizował Konferencję Naukową pt. „E-learning – identyfikacja stanu rozwoju i jego przyszłe koncepcje w kształceniu studentów”. Celem konferencji była identyfikacja stanu i koncepcji oraz perspektyw rozwojowych e-learningu w polskim systemie edukacji ekonomicznej. Konferencja była częścią grantu badawczego pt.” Rozwój wirtualizacji kształcenia w dziedzinie nauk ekonomicznych w gospodarce opartej na wiedzy”, który realizowany jest w latach 2006 – 2008.
(2008.01.27)Konferencja
(2008.01.27)Formularz
(2008.03.14)Plan Konferencji
(2008.04.04)Sprawozdanie

Konferencja naukowa pt. „Intuicja, wiedza, doświadczenie w nauce i praktyce zarządzania”
W dniu 3 grudnia 2007 r. w hotelu Sofitel Victoria w Warszawie odbyła się konferencja naukowa nt. „Intuicja, wiedza, doświadczenie w nauce i praktyce zarządzania” zorganizowana przez Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” i Warszawską Wyższą Szkołę Ekonomiczną im. Edwarda Wiszniewskiego.
(2008.01.28)

Seminaria „Innowacyjność w polskiej praktyce gospodarczej”
Instytut „ORGMASZ” zorganizował cykl seminariów pt. „INNOWACYJNOŚĆ W POLSKIEJ PRAKTYCE GOSPODARCZEJ”, którego celem było zaproponowanie rozwiązań systemowych wspierających innowacyjność polskiej gospodarki. W wyniku cyklu spotkań seminaryjnych został wyłoniony pakiet propozycji działań systemowych ukierunkowanych na zdynamizowanie kreowania i wdrażania innowacji w Polsce. Pierwsze spotkanie seminaryjne odbyło się w siedzibie Instytutu „ORGMASZ” w dniu 23 stycznia 2006 r. o godz. 10.00
(2006.01.06)

Konferencja „Human Resource Management Systems GigaCon”
17 października 2005 r. odbyła się konferencja organizowana przez Software Konferencje, nad którą Patronat Honorowy objęli Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ" oraz P&M Group. Podczas konferencji zostały zaprezentowane funkcjonalne i godne zaufania oprogramowanie wspomagające zarządzanie zasobami ludzkimi oraz najnowsze trendy w wykorzystywaniu nowoczesnych narzędzi usprawniających funkcjonowanie działów personalnych.
(2005.08.17)

Konferencja „Zarządzanie procesami biznesowymi - od zarządzania procesem do systemu zarządzania przedsiębiorstwem”
W dniach 10-12 października 2005 odbyła się konferencja organizowana przez ABG Centrum Promocji Biznesu, nad którą Patronat objął Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ" oraz P&M Group. Celem konferencji było zaprezentowanie podstawowych elementów organizacji, które powinny być bezpośrednio powiązane z systemem procesów biznesowych po to, aby organizacja procesowa mogła naprawdę funkcjonować i przynosić oczekiwane korzyści.
(2005.12.01)

Konferencja „Firma sieciowa XXI wieku. Zarządzanie procesami pracy i obiegiem dokumentów w firmie”.
W dniach 14-15 lipca br. odbyła sie konferencja organizowana przez ABG Centrum Promocji Biznesu, nad którą Patronat Naukowy objął Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ". Celem konferencji było zaprezentowanie możliwości związanych z wykorzystywaniem systemów do Zarządzania obiegiem informacji, m.in. archiwizacji personalizacji, wyszukiwania oraz dystrybucji dokumentów w firmie XXI w.
(2005.06.15)

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Przedsiębiorstwo wobec współczesnych wyzwań w procesie zarządzania".
Konferencja organizowana przez Akademię Podlaską oraz Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ" w dniach 23-24 czerwca 2005 r. w Siedlcach.
(2005.03.10)

Konferencja "Firma sieciowa XXI wieku - jak korzystać z dobrodziejstw outsourcingu"
24 maja br. odbyła się konferencja "Firma sieciowa XXI wieku-jak korzystać z dobrodziejstw outsourcingu", której patronem naukowym był Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”. Jeden z wykładów pt.: „Outsourcing jako koncepcja wykorzystania zasobów zewnętrznych dla organizacji” poprowadził dr Joachim Foltys reprezentujący Instytut.
(2005.05.30)

Konferencja "Profesjonalne zastosowanie systemów CRM w pracy polskich przedsiębiorstw".
Konferencja zorganizowana przez ABG Centrum Promocji Biznesu, nad którą Patronat Naukowy objął Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ".
(2005.03.01)

Konferencja: „Systemy dla Przedsiębiorstw 2004”.
zorganizowana przez Software-Konferencje w dniach 14-15 grudnia 2004, nad którą Patronat Naukowy objął Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”.
(2004.11.19)

Warsztaty tematyczne: Rozwiń firmę dzięki funduszom strukturalnym – studium projektu.
Warsztaty zostały przeprowadzone przez pracowników Instytutu na V Ogólnopolskiej Konferencji z cyklu „Polskie przedsiębiorstwa budowlane w Unii Europejskiej”.
(18-19 listopada 2004r.)

Konferencja Naukowo-Techniczna nt. ”Procedury prawne, organizacyjne i technologiczne powszechnej taksacji nieruchomości”,
na której swój referat przedstawił prof. dr hab. inż. Zdzisław Adamczewski – długoletni pracownik Instytutu
(16-17 listopada 2004r.)

Konferencja nt. „Policja w dużych aglomeracjach” - współorganizator Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”.
26 października 2004 r. w Muzeum Kolekcji Jana Pawła II w Warszawie.
(9 listopada 2004r.)

Konferencja nt.: „Procesy Biznesowe. Od Modelowania do Zarządzania”, organizowana przez Software-Konferencje Sp. z o.o., której partnerem był Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” w dniach 12-13 października 2004 r. w Warszawie
(8 listopada 2004r.)

Seminarium nt.: „Rozwiń firmę dzięki PHARE 2002” organizowane przez Instytut „ORGMASZ” dnia 7 lipca 2004 r. (Warszawa, ul. Żelazna 87).
Seminarium adresowane jest do podmiotów chcących rozwijać swoją działalność w oparciu o finansowanie ze środków unijnych.
(25 czerwca 2004r.)

Seminarium nt. „Doskonalenie jakości usług zdrowotnych jako narzędzie skutecznej konkurencji na rynku europejskim.”
(2 czerwca 2004 r., Warszawa)

Przedsiębiorstwo przyszłości - nowe paradygmaty zarządzania
Konferencja zorganizowana z okazji 50-lecia Instytutu Organizacji i Zarządzanie w Przemyśle ORGMASZ oraz 50-lecia pracy naukowej i zawodowej prof. dr inż. Wiesława Grudzewskiego
(6-7 listopada 2003 r., Warszawa)

I Regionalne Seminarium Szkoleniowe „Wartość dodana jako wynik auditu”
(19 maja i 9 czerwca 2003 r., Warszawa)

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Policja Europy XXI wieku - w kierunku jakości”
(1-3 kwietnia 2003r., Warszawa)

Międzynarodowe Targi „Technika i Wyposażenie Służb Policyjnych, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Expoltech 2003”
(1-3 kwietnia 2003r., Warszawa)

Zarządzanie jakością w administracji publicznej
Konferencja zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu przy współpracy z Instytutem Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ
(9-10 maja 2002 r., Rudy k/Raciborza)

II Międzynarodową Konferencja „EKSPLOATACJA 2000 Metody doskonalenia działalności eksploatacyjno-ekonomicznej przedsiębiorstw”
(21 -22 listopada 2000r., Warszawa)

II Ogólnopolska Konferencja „DOSKONALENIE JAKOŚCI - JAKOŚĆ W XXI WIEKU” połączona z II Targami Jakości „QUALITY EXPO 2000”
(14-15 listopada 2000 r., Warszawa)

II Konferencja naukowa „Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach rozwoju społeczeństwa informacyjnego”
(20 października 2000r., Warszawa)

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ekologiczno-Ekonomiczne Problemy Rozwoju Przedsiębiorczości Regionu”
(25-28 września 2000r., Jałta)

III Międzynarodowa Konferencja „Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie”
(18-19 września 2000r., Kraków)

Konferencja naukowa „Metody innowacji i ocena techniczno-ekonomiczna ich wpływu na rozwój przemysłu”
(4 - 5 listopada 1999r., Warszawa)

Konferencja naukowa „Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach rozwoju społeczeństwa informacyjnego”
(15 października 1999r., Warszawa)

Konferencja „Efektywność certyfikacji systemów jakości”
(9 - 10 marca 1999r., Warszawa)

Międzynarodowe Targi Firm Szkoleniowych i Doradczych EXPO TRAINING ‘98
(30 listopada – 2 grudnia 1998 r., Warszawa)

I Konferencja Klubu Polskie Forum ISO 9000 „Zintegrowane systemy zarządzania”
(21 - 23 września 1998r., Polanica Zdrój)

Szkoła Letnia Organizacji i Zarządzania „Przedsiębiorstwo wobec wyzwań przyszłości”
(17 - 19 września 1998r., Toruń)