Pozyskiwanie funduszy z UE

Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” prowadzi profesjonalne i skuteczne doradztwo, jako doświadczona jednostka doradczo-szkoleniowa, w zakresie pozyskiwania środków finansowych z programów Unii Europejskiej.

Realizujemy projekty dla różnego rodzaju organizacji w tym dla przedsiębiorstw, gmin i urzędów. Stawiamy na wysoką jakość relacji z klientem i jego pełną satysfakcję. Posiadamy niezbędne doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy, oparte na kilkudziesięciu pozytywnie zrealizowanych projektach PHARE, UNIDO, PHARE – FIESTA, SAPARD.

Instytut „ORGMASZ” oferuje całościową obsługę procesu pozyskania środków:

 •     Przeprowadzenie analizy możliwości dofinansowania projektu, inwestycji ze środków Unii Europejskiej.
 •     Budowa lokalnego partnerstwa - w zależności od projektu.
 •     Doradztwo przy doborze odpowiedniego programu finansującego.
 •     Sporządzenie wniosku do programów UE, w tym w szczególności
  • PROGRAMÓW OPERACYJNYCH (POKL, POIG, POIŚ)
  • FUNDUSZY STRUKTURALNYCH ( EFS, EFRR, EAGGF, FIFG)
 •     Doradztwo przy zarządzaniu projektem.
 •     Doradztwo przy rozliczeniu projektu.


W ofercie Instytutu „ORGMASZ” znajduje się m.in. przygotowywanie analiz niezbędnych do uruchomienia inwestycji, w tym:

 •     studia wykonalności,
 •     biznes plany,
 •     analizy finansowo-ekonomiczne,
 •     oceny oddziaływania na środowisko