Organy Instytutu

p.o. DYREKTORA INSTYTUTU

Piotr Skociński

 

RADA NAUKOWA 

Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”

 

Prezydium Rady Naukowej


Przewodniczący Rady Naukowej:  

prof. nadzw. dr hab. inż. Józef Myrczek

Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej:  

prof. nadzw. dr hab. Piotr Masiukiewicz

prof. nadzw. dr hab. Jan Klimek

Sekretarz Rady Naukowej:   dr Dorota Ciesielska – Maciągowska 

Członkowie Rady Naukowej:          

prof. nadzw. dr hab. Barbara Dobiegała-Korona

prof. nadzw. dr hab. Wiesław Rehan

prof. dr hab. inż. Krzysztof Santarek

prof. dr hab. Mirosław Sułek

dr Elwira Gross – Gołacka

dr Józef Kozioł

dr Alicja Krzepicka

dr Zbigniew Wierzbicki

 

Więcej w tej kategorii: Współpraca Instytutu »