DATA SCIENCE
W ZARZĄDZANIU

ANALITYKA
BIZNESOWA

ZRÓWNOWAŻONY
BIZNES

WSPÓŁPRACA

DATA SCIENCE

W dobie big data zarządzanie danymi i sprawne ich wykorzystanie jest niezbędne do bycia organizacją konkurencyjną. Coraz więcej przedsiębiorstw, również z sektora MSP uwzględnia w codziennej działalności zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne dane. Nasi eksperci pomagają pozyskać, zanalizować i wyciągnąć z nich wartościową wiedzę biznesową.

iNNOWACJE

Innowacje odgrywają kluczową rolę w rozwoju gospodarczym. Instytut zajmuje się oceną aktywności innowacyjnej polskich przedsiębiorstw, a także diagnozowaniem kluczowych barier dla tego procesu. Na ich podstawie tworzy rekomendacje w zakresie kształtowania polityki gospodarczej mającej na celu tworzenie odpowiednich warunków wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce.

ANALITYKA

Analityka biznesowa umożliwia za pomocą odpowiednich narzędzi, oprogramowania oraz wiedzy eksperckiej dokładniejsze przewidywanie i kształtowanie efektów funkcjonowania organizacji. Dzięki jej zastosowaniu przedsiębiorstwa mogą podejmować lepsze decyzje biznesowe.

PROJEKTY

Instytut posiada doświadczenie w realizacji projektów zarówno we współpracy z podmiotami administracji publicznej, przedsiębiorcami oraz jednostkami naukowo-badawczymi. Zapraszamy potencjalnych partnerów do współpracy.

EKSPERTYZY

Instytut posiada wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu ekspertyz oraz raportów zawierających analizy gospodarcze, sektorowe z uwzględnieniem najnowszych trendów rynkowych.

WSPARCIE RADY NAUKOWEJ

Instytut posiada doświadczony zespół, składający się z ekspertów reprezentujących wiodące jednostki naukowo-badawcze. Pozwala to na dostarczanie klientom produktów najwyższej jakości.