Nadane stopnie naukowe

W latach 1989 - 2010 zostało nadanych 129 stopni doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu.

W latach 1995 - 2007 zostały nadane 37 stopnie doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu.

Dotychczas przeprowadzono 12 postępowań w sprawie nadania tytułu naukowego profesora i Decyzją Rady Naukowej Instytut wystąpił z wnioskiem o nadanie tytułu profesor do Centralnej Komisji. Dwanaście wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie i decyzją Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zostały nadane tytuły naukowe profesora nauk ekonomicznych.

Więcej w tej kategorii: Audyt i ewaluacja projektu »