Sieć Badawcza Łukasiewicz

Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”


 

ul. Żelazna 87

00-879 Warszawa

NIP: 525-000-82-93

Sekretariat


 (22) 10 01 463


instytut@orgmasz.pl

Wynajem powierzchni biurowych i miejsc garażowych


601 579 728


Audyt, Ewaluacja projektu, Analizy Ekonomiczne, Usługi z zakresu konsultingu strategicznego, wyceny


601 616 553

Centrum Ekspertyz i Opinii Sądowych

 

601 616 553

 
renata.dabrowska@orgmasz.pl

Wydawnictwo

 

601 579 728

 
magdalena.kocikowska@orgmasz.pl

Please set your google map api key in element pack settings to show your map correctly.