Informacje dla Autorów

I N F O R M A C J A   D L A   A U T O R Ó W

Artykuły przesyłane do miesięcznika "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa"
powinny zostać napisane według wymogów edytorskich: 


Wymogi edytorskie: Pobierz

Artykuły należy nadsyłać drogą elektroniczną na adres redakcji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą wraz z płytą CD, na adres ul. Żelazna 87, 00-879 Warszawa.

Do wysłanego artykułu (szablon artykułu) należy koniecznie dołączyć Formularz oraz oświadczenie o prawach autorskich zawierające następujące dane:

  • imię i nazwisko autora,
  • stopień/tytuł naukowy,
  • afiliację,
  • adres e-mail i nr telefonu kontaktowego,
  • pełne dane do korespondencji

 

Redakcja nie płaci za nie zamówione teksty i nie zwraca ich oraz zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów, dokonywania skrótów i zmian redakcyjnych. Redakcja nie odpowiada za błędy autorskie. Prosimy o szczególną dbałość o prawidłową pisownię wszystkich wymienianych w artykule: nazwisk, imion, tytułów cytowanych pozycji, dat, liczb, danych statystycznych, itp.

Artykuły, które otrzymają pozytywną recenzję (dwie niezależne recenzje) zostaną wydrukowane na łamach miesięcznika „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” – po zatwierdzeniu artykułu w spisie treści danego numeru (raz w miesiącu na zebraniu Komitetu Redakcyjnego) zostanie on przekazany do drukarni. Autorzy zakwalifikowanych do druku artykułów, zobowiązani są do zakupu 10 egz. numeru czasopisma, w którym będzie opublikowany ich tekst.

 

Zasady etyki publikacji