BIP

 

Witamy na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej

Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”ORGMASZ”

ul. Żelazna 87, 00-879 Warszawa

tel.: 22 624 92 65, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP: 525-000-82-93, Regon: 000040347

 

 Informacje ogólne

Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” został utworzony w 1953 roku (do 1993 roku – Instytut Organizacji Przemysłu Maszynowego „ORGMASZ”).


Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” instytut badawczy –
jednostka podlegająca Ministerstwu Energii, prowadząca działalność w wielu obszarach  naukowo – badawczych, edukacyjnych, konsultingowych oraz usługowych. 


Działa na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618, z późn. zm.),
  1. Statutu Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” zatwierdzonego przez Ministra Energii w dniu 9 maja 2017 r.,

  2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie reorganizacji Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1447).

Zgodnie z kryteriami oceny przyjętymi w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Instytut posiada kategorię „B”.

Działalność Instytutu

Jest zarejestrowany w Centralnym Rejestrze Konsultantów w Brukseli (DGIA - CCR nr POL – 19105), posiada certyfikat jakości usług doradczych i szkoleniowych, zgodnie ze standardami KSU wystawiony przez Ministra Gospodarki i Pracy, uzyskał akredytację w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw.

Od końca lat 90-tych jednym z obszarów działania Instytutu „ORGMASZ” jest doradztwo, promocja oraz kształcenie kadr w zakresie systemów zarządzania w przedsiębiorstwach

Instytut prowadzi „Ogólnopolski Rejestr Certyfikatów” systemów zarządzania zgodnych  z normami ISO 9000, ISO 14001, PN-N-18001, HACCP itp. jak również „Ogólnopolską bazę jednostek badawczo – rozwojowych”.

Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ" prowadzi również działalność w obszarze konsultingowym. Na potrzeby sądów, prokuratur, organów ścigania oraz stron postępowania, Centrum Ekspertyz i Opinii Sądowych opracowuje opinie i ekspertyzy z wielu obszarów działalności gospodarczej.

Instytut posiadał uprawnienia do nadawania stopni doktora, doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu.

Na podstawie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki od roku 1989 do 2010 zostało nadanych 129 stopni doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu.

W latach 1995 - 2007 zostały nadane 37 stopnie doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu.

Przeprowadzono 12 postępowań w sprawie nadania tytułu naukowego profesora i Decyzją Rady Naukowej Instytut wystąpił z wnioskiem o nadanie tytułu profesor do Centralnej Komisji. Dwanaście wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie i decyzją Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zostały nadane tytuły naukowe profesora nauk ekonomicznych.

W latach 1995 – 2012 zostało uruchomionych 14 edycji Międzynarodowego Studium Doktoranckiego.

Instytut prowadzi także działalność wydawniczą. W ramach wydawnictwa „ORGMASZ” opublikował kilkadziesiąt książek (monografie, podręczniki z zakresu organizacji i zarządzania).

Instytut jest wydawcą ogólnopolskiego periodyku „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”.

„Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”  ukazuje się od 1950 roku, zajmując miejsce w czołówce periodyków naukowych w Polsce, uzyskując 7 punktów w ramach oceny parametrycznej jednostek (MNiSW). Od 1990 roku wydawcą tytułu jest Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ".

Artykuły, publikowane w języku polskimi i angielskim, są recenzowane przez międzynarodowy Korpus Recenzentów. Nad poprawnością językową i merytoryczną publikowanych treści czuwają redaktorzy językowi i redaktor statystyczny. Autorami artykułów są naukowcy i praktycy - specjaliści w swoich dziedzinach, znani i cenieni w Polsce, a także za granicą. Komitet Redakcyjny kładzie nacisk, aby na łamach pisma ukazywały się artykuły zawierające innowacyjne treści omawiające najnowsze wyniki badań w obszarach takich, jak: teoria zarządzania przedsiębiorstwem, otoczenie podmiotów gospodarczych, praktyka działania przedsiębiorstw, doświadczenia podmiotów krajowych i zagranicznych.

Miesięcznik adresowany jest przede wszystkim do praktyków życia gospodarczego: kadry kierowniczej przedsiębiorstw, przedsiębiorców i pracodawców, menedżerów, ekonomistów, a także pracowników naukowych, studentów, konsultantów, wykładowców.

Za swoją ofertę dydaktyczno – naukową Instytut „ORGMASZ”, otrzymał podczas Dni Nauki i Technologii Polska – Wschód – nagrodę – CERTIFICATE -  Institute Organization and Management In Industry „ORGMASZ” -  FORUM AWARD for Special involvement and Particularly valuable presentations especially In the area of the knowledge management.

Polska Akademia Nauk Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania uchwałą Kapituły z dnia 22 marca 2005 roku przyznał Instytutowi Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” MEDAL TADEUSZA KOTARBIŃSKIEGO za wybitne zasługi w dziedzinie organizacji i zarządzania.

 

 

Dyrekcja Instytutu

Od września 2017 roku – Piotr Skociński

 

Prezydium Rady Naukowej

Przewodniczący Rady Naukowej:                         prof. ndzw. dr hab. inż. Józef Myrczek

Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej:    prof. ndzw. dr hab. Piotr Masiukiewicz

                                                                            prof. nazw. dr hab. Jan Klimek

 Sekretarz Rady Naukowej:                                dr Dorota Ciesielska – Maciągowska

Członkowie Rady Naukowej:                  

prof. ndzw. dr hab. Barbara Dobiegała-Korona

prof. ndzw. dr hab. Wiesław Rehan

prof. dr hab. inż. Krzysztof Santarek

prof. dr hab. Mirosław Sułek

dr Elwira Gross – Gołacka

dr  Józef Kozioł

dr Alicja Krzepicka

dr Zbigniew Wierzbicki

 

 

Zamówienia publiczne

Serwis zamówień publicznych dostępny jest w dziale Ogłoszenia.