Kierownictwo Instytutu:

dr hab. Piotr Stankiewicz -Dyrektor Instytutu

Edyta Masłowska-Parafian Z-ca Dyrektora ds. finansowych i zarządzania