Dyrektor:

Rada Naukowa:

dr hab. Elwira Gross-Gołacka
prof. dr hab. inż. Karolina Mazur
dr Tomasz Nałęcz
dr Waldemar Grądzki
prof. ndzw. dr hab. Jan Klimek
dr hab. Andrzej Gąsiewicz
prof. dr hab. Wojciech Wiszniewski
dr inż. Krzysztof Adamiec
mgr inż. Piotr Gołoś
mgr Janusz Grądzki
mgr inż. Michał Wiatr
mgr Katarzyna Zaorska
dr Bartłomiej Jefmański