Kierownictwo instytutu:

dr hab. Piotr Stankiewicz – Dyrektor Instytutu

Edyta Masłowska-Parafian – Zastępca Dyrektora ds. finansowych i zarządzania