Dyrektor:

Rada Instytutu:

dr hab. Elwira Gross-Gołacka
mgr Renata Dąbrowska
mgr Aneta Długopolska
dr Radosław Dziuba
dr Bartłomiej Jefmański
dr hab. Jan Klimek, prof. SGH
mgr Janusz Grądzki
mgr Dorota Nowicka
dr Stanisław Pietrzyk
dr hab. Izabela Warwas, prof. UŁ