Dyrektor:

Rada Instytutu:

dr hab. Piotr Stankiewicz

mgr Renata Dąbrowska
mgr Aneta Długopolska
dr Radosław Dziuba
dr Bartłomiej Jefmański
dr hab. Jan Klimek, prof. SGH
mgr Janusz Grądzki

mgr Dorota Nowicka
dr Sylwester Pietrzyk
dr hab. Izabela Warwas, prof. UŁ