Audyt systemu zarządzania ryzykiem

Analiza ryzyka jest podejściem systematycznym, uwzględniającym możliwie pełną ocenę czynników wpływających na ryzyko. Podejściem stosowanym w sposób przejrzysty, kompleksowy i uwzględniającym istniejące niepewności lub braki wiedzy. Ułatwia podejmowanie decyzji dotyczących zarządzania ryzykiem i komunikację o ryzyku. Analiza ryzyka składa się z trzech komponentów: ocena ryzyka, zarządzenie ryzykiem i komunikacja ryzyka. Analiza ryzyka jest to również narzędzie określające poziom ryzyka w sposób jakościowy i ilościowy. Regulacje prawne dotyczące m.in. podejmowania środków profilaktycznych i zabezpieczających, obejmujące szacowanie ryzyka i postępowanie mają następującą hierarchię ważności: eliminacja ryzyka, kontrolowanie ryzyka u źródeł, minimalizowanie ryzyka środkami, które ujmują projektowanie bezpiecznych metod działania. Wstępna identyfikacja i analiza ryzyka jest jednym z elementów procesu zarządzania ryzykiem, obejmuje przyjęcie akceptowalnego poziomu ryzyka oraz identyfikację możliwości zmniejszania ryzyka poprzez wybór, zastosowanie i monitorowanie odpowiednich przedsięwzięć kontrolnych i organizacyjnych. Proces oceny ryzyka jest szeregiem logicznych kroków umożliwiających, w uporządkowany sposób, badanie zagrożeń. Po ocenie ryzyka  przez naszych ekspertów następuje, w miarę potrzeby, jego zmniejszenie poprzez dobór odpowiednich środków bezpieczeństwa (zmianę konstrukcji lub urządzeń ochronnych). Po podjęciu decyzji wspartych metodami jakościowymi, uzupełnionymi tak dalece jak to możliwe metodami ilościowymi, ponownie przeprowadza się ocenę ryzyka. Zadaniem przeprowadzanego przez nas audytu wewnętrznego w zakresie zarządzania ryzykiem jest szacowanie oraz doradztwo w zakresie ryzyk dotyczących wszystkich procesów związanych z działalnością przedsiębiorstwa oraz dostarczanie obiektywnych informacji kadrze zarządzającej. Prawidłowe zarządzanie ryzykiem operacyjnym podnosi efektywność działania przedsiębiorstwa, zwiększa jej wartość dla udziałowców oraz instytucji finansowych. Niezbędnymi elementami właściwego zarządzania ryzykiem jest rzetelność uzyskiwanych informacji oraz właściwe ich interpretowanie. Rzetelność informacji w dużej mierze zależy od „czystości” prowadzonej dokumentacji i analiz, na co wpływ ma właściwie dobrana kadra. Interpretacja informacji w sposób właściwy musi być procesem wcześniej przygotowanym. Niemożliwe jest właściwe ocenianie bez wcześniejszego poznania istoty działania przedsiębiorstwa i gruntu, na którym działa.

 

Dane kontaktowe:

Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ"

ul. Żelazna 87, 00-879 Warszawa, pokój 203 - II piętro

tel.: (22) 624 92 65

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.