Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” przedstawia najnowszą pozycję wydawniczą
pt. „Odpowiedzialność Menedżerów” autorstwa Pawła Deca oraz Piotra Masiukiewicza (wrzesień 2016).

Odpowiedzialność Menedżerów

Najnowsza pozycja wydawnicza Instytutu jest nowatorską monografią dotyczącą niezmiernie istotnej, acz dotychczasowo pomijanej w różnorodnych książkach kwestii odpowiedzialności kadry kierowniczej. Kwestia przedstawiona jest w ujęciu interdyscyplinarnym poprzez pryzmat prawa spółek, przepisów kodeksu cywilnego, prawa karnego, prawa administracyjnego jak również prawa pracy. W monografii można znaleźć wiele przykładów odniesień do funkcjonowania przedsiębiorstw, konfrontującej teorię z praktyką, co dodatkowo wzmacnia walor pozycji. Autorzy w korzystając ze swej wiedzy dokonują swoistego przeglądu regulacji zachowań kadry menedżerskiej w przedsiębiorstwach, analizując najważniejsze sposoby zarządzania zarówno teoretyczne, jak i praktyczne.”

Zachęcamy do zakupu naszej propozycji wydawniczej. 

 

 

 

 

Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ"

 

jest instytutem badawczym, istniejącym od 1953 roku, specjalizującym się w dziedzinie organizacji i zarządzania. 

Instytut jest wpisany do Centralnego Rejestru Konsultantów w Brukseli (DG1A-CCR registration number: POL-19105)

 

 Czasopismo naukowe - Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa

 

 • Ekspertyzy sądowe
  Przedmiotem naszej oferty są usługi z zakresu realizacji opinii i ekspertyz sądowych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie i wykwalifikowany zespół biegłych sądowych oraz ekspertów gwarantujący najwyższy poziom merytoryczny zleconych prac analityczno-eksperckich. Naszym priorytetem jest wydawanie rzetelnej i kompleksowej opinii na temat badanego podmiotu lub działania. Świadczymy usługi zarówno dla sądów, prokuratury, policji, organów administracyjnych, jak i sektora przedsiębiorstw. Realizujemy ekspertyzy w następujących obszarach: I. Ekonomii, organizacji i…
więcej..
 • Audyt i ewaluacja projektu
  Oferujemy usługi z zakresu przeprowadzania audytów i ewaluacji projektów finansowanych zarówno ze środków zewnętrznych (unijnych, krajowych, międzynarodowych), jak i wewnętrznych. Zapewniamy kompleksową i bezstronną realizację usługi audytu. W ramach ewaluacji projektów unijnych i finansowanych z innych źródeł świadczymy usługi z zakresu oceny ich wartości przy wykorzystaniu dobranych i zdefiniowanych kryteriów, ukierunkowanych na zwiększenie efektywności, poprawę, rozwój czy też zintensyfikowanie oddziaływania i odbioru ich efektów. Głównym celem audytu jest potwierdzenie…
więcej...
   
 • Audyt finansowy
    Cel badania audytu finansowego określa art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Jest nim wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii (wraz z raportem uzupełniającym opinię) o tym, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej jednostki.Biegły rewident ma zatem stwierdzić, czy sprawozdanie, jako całość i stanowiące podstawę jego sporządzenia księgi rachunkowe są wolne od uchybień, polegających na pominięciu lub zniekształceniu informacji ważnych…
więcej...
 • Audyt wewnętrzny
      W ramach usługi Audyt wewnętrzny  wspieramy naszych klientów w identyfikacji i ocenie ryzyk mogących wywierać istotny wpływ na wartość firmy oraz na tworzeniu i realizacji planów audytu ukierunkowanych na najistotniejsze ryzyka. Nasze działania zmierzają do zwiększenia efektywności i redukcji kosztów badanej organizacji poprzez usprawnienie wszystkich możliwych zachodzących w niej procesów, dostosowanie celów i zadań, skupienie się na procesach zwiększających wartość dodaną firmy.  Przedstawiamy niezależną ocenę zgodności funkcji audytu wewnętrznego w organizacji z Międzynarodowymi Standardami Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego wydanymi przez The Institute of Internal Auditors (IIA)…
więcej...
   
 • Szkolenia - Wewnętrzny audyt jakości
  SZKOLENIE OBEJMUJĄCE PRAKTYCZNE ZAGADNIENIA  ISO Wewnętrzny audyt jakości  - nowe spojrzenie na organizację – skuteczny mechanizm ograniczenia ryzyka Dla kogo jest przeznaczony System Zarządzania Jakością ? Dla każdej organizacji, która pragnie dotrzymać kroku klientom i zaprezentować dobry poziom zarządzania oraz dbać o swój rozwój w przyszłości. Tematyka szkolenia: 1.   System  Zarządzania Jakością jako  skuteczne narzędzie  zarządzania w firmie. 2.    Zdefiniowanie celu  wdrożenia  Systemu Zarządzania Jakością (SZJ) w przedsiębiorstwie. 3.   Określenie  Sukcesu organizacji  przez kierownictwo, pracowników i właścicieli. 4.   10 zasad Systemu Zarządzania…
więcej...
 • Wydawanie książek
  Wydawnictwo Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ" oferuje możliwość wydawania książek i monografii naukowych. Obsługujemy kompleksowo zlecenia od zgłoszenia publikacji, przez jej recenzję naukową (ponad 100 recenzentów w bazie), profesjonalną redakcję (doświadczeni i profesjonalni redaktorzy), skład komputerowy, projekt okładki, wydruk (szeroki wachlarz wariantów), aż po dystrybucję książek. Każda zgłoszona publikacja jest oceniana i zatwierdzana do wydania przez kolegium redakcyjne. Oferujemy bardzo krótkie terminy zarówno redakcji, jak i druku książek. Koszt wydania danej pozycji jest indywidualnie ustalany z każdym autorem.…
więcej...
   
 
 • Ekspansja do Chin
  Usługi konsultingowe w obszarze współpracy z partnerami chińskimi i ekspansji na rynek Państwa Środka. Przedsiębiorstwa międzynarodowe, które współpracują z partnerami chińskimi lub zainwestowały w Chińskiej Republice Ludowej  wskazują na olbrzymie problemy adaptacyjne do tego odmiennego instytucjonalnie oraz dynamicznie zmieniającego się otoczenia. Fundamentalnie różne praktyki biznesowe powodują, że zagraniczni inwestorzy mają znacznie większe szanse na popełnienie błędu i porażkę, niż na innych rynkach. Przypadki rozpadających się joint-venture, przeciągających się negocjacji bez jakiegokolwiek porozumienia, zaciętej i wyniszczającej…
więcej...
 
 • Innowacje i technologie
    Tworzysz nowe technologie i innowacyjne produkty? Sprawdź jak odpowie na nie rynek. Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz" i SEENDICO Doradcy sp.j. oferuje Państwu  możliwość wykonania pilotażowej, bezpłatnej konsultacji dotyczącej analizy rynku na potrzeby świadczonej przez Państwa firmę działalności. W ramach współpracy z renomowaną firmą konsultingową przygotujemy dla Państwa wstępną analizę rynku ze szczegółowym  określeniem kierunków jej rozbudowania i pogłębionego badania. Zidentyfikowanie krytycznych obszarów w otoczeniu rynkowym Państwa firmy może być kluczowe dla jej dalszego funkcjonowania i wzrostu. Badanie rynku…
więcej...
 

Aktualności