INSTYTUT

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” powstał w 1953 roku. Obecnie Instytut jest jednostką badawczo-rozwojową oraz doradczą prowadzącą prace w zakresie zarządzania i organizacji przedsiębiorstwem, koncentrując się na kluczowych determinantach zmian w zglobalizowanym świecie.

Umiędzynarodowienie i wynikające z niego współzależności gospodarcze wymagają podejmowania działań innowacyjnych pomagających w budowie pozycji konkurencyjnej, a z drugiej strony generują potrzebę zrównoważonego rozwoju zarówno przedsiębiorstw, regionów, jak i gospodarek. Z punktu widzenia Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” stanowią one kluczowe wyzwania przyszłości.

Instytut dzięki prowadzonym pracom badawczym i wdrożeniowym oraz świadczonym usługom zapewnia wsparcie przedsiębiorstwom, jednostkom administracji publicznej i samorządowej, podmiotom naukowo-badawczym w skutecznym sprostaniu tym wyzwaniom.

Od 1 kwietnia 2019 roku Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” jest częścią Sieci Badawczej Łukasiewicz – trzeciej największej sieci badawczej w Europie.


Kluczowe obszary działalności Instytutu

DATA SCIENCE W ZARZĄDZANIU
ANALITYKA BIZNESOWA
ZRÓWNOWAŻONY BIZNES
0
przeszkolonych osób
0
szkoleń
0
projektów
0
wdrożeń
0
godzin doradztwa